Zhimin Huang's Page
Zhimin Huang's Page
Member of CSS Team team
Member of CSS Team team
Goal: $0
Goal: $0
$640.00 raised by 36 donors
$640.00 raised by 36 donors

Donate now

$
.00

Recent contributors

36 donations have been made to this participant.
$20.00
Oi Fong Cheung
$20.00
Simon Chui
$20.00
Selia Shi
$20.00
Sun Lui
$10.00
Lisa Ng
$10.00
Tong Sung
$20.00
Yuk Yin Yu
$10.00
Lai Yin Yiu
$20.00
Ms Cheung
$20.00
Jau Shing Chong
$20.00
Shi Wai Tong
$20.00
Harry Chiu
$10.00
Jie Mei Yim
$20.00
Chong Wai Tam
$20.00
Janet Ho
$20.00
Millie Yang
$20.00
Man Xian Yu
$20.00
Dasheng Yu
$20.00
Zhimin Huang
$20.00
Simon Chiu
$20.00
Selina Shi
$20.00
Sun Lui
$10.00
Lisa Ng
$10.00
Mai Tong
$20.00
Yuk Yin Yu
$10.00
Lisa Yee
$20.00
Chau Shing Chong
$20.00
Shihui Tang
$20.00
Harry Chiu
$10.00
Ms. Yim
$20.00
Chong Wai Tam
$20.00
Janet Ho
$20.00
Millie Yeung
$20.00
Wen Xian Yu
$20.00
Da Sheng Yu
$20.00
Zhimin Huang

Share this page